Oct 27, 2020   11:14 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Bytový dom
Title of topic in English:
Flat House
State of topic:
approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students:
3
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom predmetu je syntéza poznatkov z konštrukčných a technologických predmetov. Pri spracovaní záverečnej práce poslucháč analyzuje projekt stavby z hľadiska jeho realizácie a na základe analýzy vypracuje podklady a výpočty pre projekt organizácie výstavby zadanej stavby. Vypracovanie práce vybranými softwarmi je výhodou a požiadavkou. Zadanie záverečných prác vychádza z vypracovaných zadaní v rámci predmetu Atelierová tvorba, resp. z projektových podkladov získaných z iných zdrojov. Zadania záverečnej práce sú individuálne a ich hlavným výstupom bude spracovanie:  technickej správy k POV,  Výkresu situácie POV v mierke 1:500  Technologického rozborového listu vrátane časového plánu výstavby, potrieb pracovníkov v čase a potrieb rozhodujúcich stavebných strojov počas výstavby.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-TMS Building Technology and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.