15. 11. 2019  8:01 Leopold
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bytový dom
Název tématu anglicky: Flat House
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Abstrakt: Cieľom predmetu je syntéza poznatkov z konštrukčných a technologických predmetov. Pri spracovaní záverečnej práce poslucháč analyzuje projekt stavby z hľadiska jeho realizácie a na základe analýzy vypracuje podklady a výpočty pre projekt organizácie výstavby zadanej stavby. Vypracovanie práce vybranými softwarmi je výhodou a požiadavkou. Zadanie záverečných prác vychádza z vypracovaných zadaní v rámci predmetu Atelierová tvorba, resp. z projektových podkladov získaných z iných zdrojov. Zadania záverečnej práce sú individuálne a ich hlavným výstupom bude spracovanie:  technickej správy k POV,  Výkresu situácie POV v mierke 1:500  Technologického rozborového listu vrátane časového plánu výstavby, potrieb pracovníkov v čase a potrieb rozhodujúcich stavebných strojov počas výstavby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-TMS technológie a manažérstvo stavieb

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.