Oct 29, 2020   11:38 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Informačný systém pre vizualizáciu obsadenosti parkovacích miest
Title of topic in English:
System for visualization of parking occupancy
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom záverečnej práce bude zhotoviť informačný systém a mobilnú aplikáciu pre vizualizáciu počtu zaparkovaných áut v jednotlivých zónach na modelovom príklade mestskej časti Bratislava-Petržalka. Projekt predpokladá aj pridanie ďalších vrstiev ako je vizualizácia počtu parkovacích miest, predikcia obsadenosti atď. Informačný systém bude zobrazovať údaje vo forme číselných hodnôt, grafov a máp. Predpokladá sa práca s Java, Javascript a XML vo vývojových prostrediach Node-RED a Android Studio.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies
B-API Applied Informatics
B-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems
B-API Applied InformaticsB-API-ITVR IT in Control and Decision Making
B-API Applied Informatics
B-API-ITVEN IT in Power Engineering
B-API Applied Informatics
B-API-ITVEL IT in Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.