21. 10. 2019  8:10 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Informačný systém pre vizualizáciu obsadenosti parkovacích miest
Názov témy anglicky: System for visualization of parking occupancy
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej práce bude zhotoviť informačný systém a mobilnú aplikáciu pre vizualizáciu počtu zaparkovaných áut v jednotlivých zónach na modelovom príklade mestskej časti Bratislava-Petržalka. Projekt predpokladá aj pridanie ďalších vrstiev ako je vizualizácia počtu parkovacích miest, predikcia obsadenosti atď. Informačný systém bude zobrazovať údaje vo forme číselných hodnôt, grafov a máp. Predpokladá sa práca s Java, Javascript a XML vo vývojových prostrediach Node-RED a Android Studio.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.