21. 10. 2019  8:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Platforma pre vizualizáciu údajov kvality ovzdušia
Názov témy anglicky: Platform for visualization of air quality measurements
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Abstrakt: Študent bude v rámci záverečnej práce zapojený do projektu zameraného na vývoj monitorovacieho systému kvality ovzdušia. Úlohou študenta bude zhotoviť platformu pre zobrazenie parametrov kvality ovzdušia vo vývojovom prostredí Node-RED, prípadne inom. Platforma bude zobrazovať údaje vo forme číselných hodnôt, grafov a máp o teplote, vlhkosti, prašnosti (PM10, PM2.5), CO, NO2 a hlučnosti. Práca bude riešená v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.