Oct 22, 2020   9:14 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Experimentálny výskum vybraných vlastností zemín
Title of topic in English: Experimental investigation of selected soil properties
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students:2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Summary:
Laboratórny a terénny výskum vybraných pevnostných a deformačných charakteristík zemín štandardnými aj neštandardnými metódami v laboratóriu katedry geotechniky a v teréne pre vybranú aktuálnu stavbu. Stanovenie charakteristických hodnôt týchto vlastností rôznymi metódami. Druh skúšania a geotechnickej konštrukcie bude upresnený v spolupráci s geotechnickou praxou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.