13. 11. 2019  8:04 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Experimentálny výskum filtračných vlastností zemín
Názov témy anglicky: Experimental investigation of soil permeability
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Abstrakt: Porovnanie priamych a nepriamych laboratórnych metód stanovenia koeficienta filtrácie. Analýza rôznych empirických korelácií na stanovenie priepustnosti jemnozrnných a hrubozrnných zemín na základe porovnania s výsledkami laboratórnych a terénnych meraní.Výskum dlhodobej priepustnosti jemnozrnných zemín v závislosti od zloženia a pôvodu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.