Oct 31, 2020   4:52 a.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Návrh energetických geotechnických konštrukcií
Title of topic in English:
Energy geotechnical constructions design
State of topic:
approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Summary:
Energetické geotechnické konštrukcie predstavujú v súčasnosti veľký potenciál využitia geotermálnej energie pri výstavbe základov, oporných konštrukcií a tunelov. Pomocou nich je možné postaviť budovy s takmer nulovou spotrebou energie využitím obnoviteľného zdroja energie. Práca bude zameraná na možnosti využitia energetických geotechnických konštrukcií na Slovensku pre vybranú stavbu na základe praktických skúseností krajín v Európe (Švajčiarsko a Rakúsko). Dostupné návrhové postupy a výpočtové metódy budú použité pre návrh konštrukcie na základe spolupráce so zahraničným pracoviskom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
I-NKS Structures of Buildings
I-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.