18. 2. 2020  10:50 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh energetických geotechnických konštrukcií
Názov témy anglicky: Energy geotechnical constructions design
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Abstrakt: Energetické geotechnické konštrukcie predstavujú v súčasnosti veľký potenciál využitia geotermálnej energie pri výstavbe základov, oporných konštrukcií a tunelov. Pomocou nich je možné postaviť budovy s takmer nulovou spotrebou energie využitím obnoviteľného zdroja energie. Práca bude zameraná na možnosti využitia energetických geotechnických konštrukcií na Slovensku pre vybranú stavbu na základe praktických skúseností krajín v Európe (Švajčiarsko a Rakúsko). Dostupné návrhové postupy a výpočtové metódy budú použité pre návrh konštrukcie na základe spolupráce so zahraničným pracoviskom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.