17. 11. 2019  13:15 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Experimentálny výskum vybraných vlastností zemín
Názov témy anglicky: Experimental study of selected soil properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Abstrakt: Laboratórny a terénny výskum vybraných pevnostných, deformačných alebo filtračných charakteristík zemín v laboratóriu katedry geotechniky a v teréne pre vybranú aktuálnu stavbu. Stanovenie charakteristických hodnôt skúšaných vlastností a ich použitie v návrhu geotechnickej konštrukcie. Druh skúšania a geotechnickej konštrukcie bude upresnený v spolupráci s geotechnickou praxou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.