28. 1. 2020  17:10 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a realizácia modulu informačného systému
Názov témy anglicky: IS development
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Abstrakt: 1. Vytvorte model firemných procesov v notácii BPMN a následne špecifikujte katalóg používateľských požiadaviek. 2. Vytvorte modely vyvíjaného systému s využitím jednotlivých diagramov UML. 3. Navrhnite používateľské rozhranie aplikácie a vo zvolenom vývojovom prostredí ho čiastočne implementujte. 4. Otestujte aplikáciu a vypracujte základnú projektovú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.