28. 10. 2020  8:45 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Testovanie volaní dátových zdrojov pomocou simulátorov
Názov témy anglicky:
Data source calls testing using simulators
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Banky pri poskytovaní úverov používajú veľké množstvo automatizácie tak na zber údajov ako aj na samotne vyhodnotenie úverovej žiadosti klientov. Digitálna podoba úverového procesu – wokflow poskytnutia úveru v bankových systémoch – je jedným z najčastejšie menených a upravovaných bankových procesov, keďže sa banka potrebuje neustále prispôsobovať zmenám na trhu. Akékoľvek zmeny v bankových systémoch je však potrebné pred tým ako ich začnú využívať zamestnanci a klienti otestovať funkčné aj performačné (záťažové testy). Pri testoch upraveného úverového procesu v bankových systémoch patrí medzi dôležité vstupy široká paleta dátových zdrojov, ktoré poskytujú kľúčové údaje pre automatické vyhodnotenie úverovej žiadosti klienta. Niektoré z týchto dátových zdrojov však nemajú testovacie prostredie, počas testov je možné pristupovať len do ich "živých" databáz, čo však hlavne pri záťažových testoch neprichádza do úvahy (reálne hrozí odstavenie dátového zdroja, vyhodnotenie záťažového testu poskytovateľom dát ako DoS útoku a pod.). Z toho dôvodu niektoré dátové zdroje musíme zo záťažových testov vynechať, či samotný test stráca na relevantnosti a môže sa stať, že v ostrej prevádzke sa bude proces chovať odlišne od toho ako v testovacom prostredí. Dátové zdroje, ktoré pri testoch nemôžeme používať chceme na účely záťažových testov nahradiť simulátormi tak, aby tieto odpovedali na volanie zmysluplne (aby bol obsah odpovede reálne použiteľný pre testy) a umožnili nám tak priblížiť výsledky záťažových testov realite. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská Sporiteľňa a.s. Úlohy: Vytvorenie simulátorov pre nasledujúce dátové zdroje: Sociálna Poisťovňa (SP) • SP ma testovacie prostredie, ale odpovede sú náhodné a nie sú využiteľné pre testy, ktoré obsahujú logické vyhodnotenie odpovedi • technológia: API / XSD Ministerstvo vnútra (MINV) • MINV nemá testovacie prostredie a preto nemôžeme overovať doklady počas záťažových testov • technológia: web (potrebná simulácia browsera / web-bot) Slovenska Informačná a Marketingová Spoločnosť (SIMS) • SIMS nemá testovacie prostredie a preto pri záťažových testoch nedokážeme zahrnúť krok overenia zamestnávateľa žiadateľa o úver • technológia: API / XSD Telekom • overenie tel. čísel • technológia: API / XSD alebo web Ďalšie zdroje (ešte nie sú zavedené) • Register Bankových Úverov a Záruk (RBUZ) • Register fyzických osôb. Zoznam odbornej literatúry: Bude upresnený vedúcim práce. Vedúci práce: Pavkovček Fedor, Ing. E-Mail vedúceho práce: PAVKOVCEK.Fedor@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28205
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.