Oct 23, 2020   10:16 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Monolitická železobetónová stropná konštrukcia
Title of topic in English:
Cast in Situ Reinforced Concrete Structure
State of topic:
approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Concrete Structures and Bridges - FCE
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Lucia Majtánová, PhD.
Summary: V rámci bakalárskej práce sa vyžaduje vypracovať: - alternatívy nosného systému objektu, - podrobná statická analýza a posúdenie vybranej alternatívy stropnej konštrukcie, - výkresová dokumentácia (výkres tvaru a výkres výstuže stropnej konštrukcie), - technická správa.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.