18. 11. 2019  22:47 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Monolitická železobetónová stropná konštrukcia
Názov témy anglicky: Cast in Situ Reinforced Concrete Structure
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lucia Majtánová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lucia Majtánová, PhD.
Abstrakt: V rámci bakalárskej práce sa vyžaduje vypracovať: - alternatívy nosného systému objektu, - podrobná statická analýza a posúdenie vybranej alternatívy stropnej konštrukcie, - výkresová dokumentácia (výkres tvaru a výkres výstuže stropnej konštrukcie), - technická správa.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.