Oct 14, 2019   0:22 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stavebno-technologický projekt realizačný
Title of topic in English: Building technology project
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Sylvia Szalayová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Sylvia Szalayová, PhD.
Summary: Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu: 1. Projekt zariadenia staveniska 1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska - identifikačné údaje - charakteristika staveniska - charakteristika stavby - postup výstavby - zariadenie staveniska - ochrana životného prostredia pri výstavbe - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - požiarna ochrana staveniska - termínové podmienky realizácie stavby 1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby 1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov 2. Časový plán výstavby 2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby 2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu 2.3 Histogram pracovníkov 3. Špecifický problém súvisiaci so stavbou vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1(poster): ........... Súčasťou zadania je aj vypracovanie postra so stavebno-technickým riešením stavby s týmto obsahom: pôdorys typického podlažia, rezy, pohľady, situácia širších vzťahov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.