19. 11. 2019  8:26 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Racionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach fy HKS Forge, s.r.o.
Názov témy anglicky: The rationalization of drop forging production in conditions of HKS Forge, s.r.o.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Abstrakt: DP rieši možnosti racionalizácie výroby zápustkového výkovku Koleso v podmienkach kováčne HKS Forge Trnava. Pri spracovaní návrhu diplomant využíva CA technológie a súčasťou navrhovaného riešenia je aj ekonomický prínos pre firmu. Body zadania: 1. Opis spoločnosti HKS Forge, s. r.o. Trnava 2. Súčasná technológia výroby zápustkového výkovku Koleso 3. Spracovanie návrhu na racionalizáciu výroby výkovku 4. Vyhodnotenie prínosu racionalizácie výrobyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.