20. 1. 2020  1:46 Dalibor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Názov témy anglicky: Office building - cast in-situ reinforced concrete structure
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Abstrakt: Monolitická železobetónová konštrukcia budovy. Posúdenie objektu a vybraných konštrukčných prvkov na 1. a 2. medzný stav. Uváženie horizontálnych zaťažení od vetra a seizmicity. Podrobný statický výpočet stropnej konštrukcie, stužujúcej konštrukcie (stena, jadro) a stĺpov v najnižších podlažiach. Výkresy tvaru, výstuže. Technická správa.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.