20. 11. 2019  17:55 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Racionalizácia výroby lisovaného dielca v podmienkach fy HP Strojárne, spol. s r. o.
Názov témy anglicky: The rationalization of pressed part production in conditions of HP Strojárne, spol. s r. o.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Abstrakt: DP rieši možnosti racionalizácie výroby lisovaného dielca Rastblech s využitím CA technológií. Súčasťou navrhovaného riešenia je aj zhodnotenie prínosu racionalizácie pre firmu. 1. Opis spoločnosti HP Strojárne, spol. s r. o. Zlaté Moravce 2. Súčasná technológia výroby lisovaného dielca Rastblech 3. Spracovanie návrhu racionalizácie výroby lisovaného dielca 4. Vyhodnotenie prínosu racionalizácie výroby Téma DP je pre študenta: Bc. Dávid OndrejmiškaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.