17. 11. 2019  16:05 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom
Názov témy anglicky: Analysis of the laser beam welding method of stainless steel to copper
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude návrh parametrov na vyhotovenie tupých zvarových spojov z ocele AISI 304 s Cu. Kvalita zvarových spojov bude vyhodnotená na základe vizuálnej NDT skúšky a makroštruktúrnej analýzy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.