21. 11. 2019  22:04 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Názov témy anglicky: The modernization of forging line with forging press LZK 4000 in conditions of HKS Forge, s.r.o.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Abstrakt: BP rieši návrh na modernizáciou kovacej linky s lisom LZK 4000, ktorý je určený na výrobu zápustkových výkovkov väčších rozmerov. Navrhnutá modernizácia linky by pomohla eliminovať značnú fyzickú námahu obsluhy kovacieho lisu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.