6. 12. 2019  23:55 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Racionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.o
Názov témy anglicky: The rationalization of drop forging production in conditions of HKS Forge, s.r.o.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Abstrakt: BP rieši možnosti racionalizácie výroby zápustkového výkovku, ktorý sa v súčasnosti v kováčni HKS Forge vyrába kovaním v otvorenej zápustke. Súčasťou návrhu racionalizácie výroby výkovku je zhodnotenie jej prínosu pre kováčňu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.