21. 11. 2019  7:01 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Racionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Názov témy anglicky: The rationalization of drop forging production in conditions of HKS Forge, s.r.o.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Abstrakt: BP rieši možnosti racionalizácie výroby zápustkového výkovku, ktorý sa v súčasnosti v kováčni HKS Forge vyrába kovaním v otvorenej zápustke. Pri spracovávaní návrhu novej výroby výkovku bude bakalár aplikovať CAD technológie. Súčasťou návrhu racionalizácie výroby výkovku je zhodnotenie jej prínosu pre kováčňu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.