12. 11. 2019  22:11 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie počítačovej podpory pri výrobe a kontrole rozmerov hrdla plynomera v spoločnosti Klimstahl s.r.o.
Názov témy anglicky: The use of computer aided for production and dimensional inspection of gas meter connection in the company Klimstahl s.r.o.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať konštrukčným návrhom a výrobou hrdla plynomera v spoločnosti Klimstahl s.r.o. sídliacej v Myjave. Po vyrobení hrdla plynomera bude vytvorený merací plán na kontrolu rozmerov. 1 Spoločnosť Klimstahl s.r.o. Myjava 2 Konštrukčný návrh hrdla plynomera 3 Výroba hrdla plynomera 4 Tvorba meracieho plánu 5 Zhodnotenie dosiahnutých výsledkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.