9. 12. 2019  11:11 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Filtrácia dát pri meraní drsnosti povrchu
Názov témy anglicky: Filtration of data for surface roughness measurement
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na filtráciu dát pri meraní drsnosti povrchu vzoriek vyrobených rôznymi technológiami. Teoretická časť bude obsahovať opis a parametre drsnosti povrchu a teóriu filtrácie. Poznatky z teoretickej časti budú aplikované v experimentálnej časti, kde budú na vzorky aplikované rôzne typy filtrov s rozdielnym nastavením filtrácie. Namerané hodnoty budú vzájomne porovnané a vyhodnotené. Merania sa budú vykonávať na drsnomere Surfcom 5000.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-OAT obrábanie a tvárnenie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.