9. 12. 2019  22:21 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh meracieho plánu v softvére Calypso
Názov témy anglicky: Creating a measurement plan in Calypso
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa so súradnicovými meracími strojmi a softvérom Calypso, ktorý slúži na tvorbu meracieho plánu. Na konkrétnej súčiastke študent vytvorí merací plán a odsimuluje jeho funkčnosť. 1 Súradnicové meracie stroje 2 Softvér Calypso 3 Snímacie systémy 4 Tvorba meracieho plánu pre konkrétnu súčiastku 5 Simulácia meracieho plánuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.