9. 12. 2019  8:32 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kontrola profilu a mikrogeometrie povrchu
Názov témy anglicky: Control of surface profile and microgeometry
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh, realizácia a komparácia spôsobov merania uhla zmáčania spájky spájkovaného spoja. Meranie a následná komparácia bude realizovaná medzi kontaktnou a bezkontaktnou metódou merania. Body zadania: 1 Literárna štúdia danej problematiky. 2 Realizácia merania. 3 Vyhodnotenie (komparácia merania).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.