21. 11. 2019  14:36 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Obrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné video
Názov témy anglicky: Electronic and ion beam machining - educational video
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie učebnej pomôcky - videa, ktoré bude slúžiť na skvalitnenie výučbového procesu na predmete Progresívne metódy obrábania. 1 Úvod do problematiky progresívnych metód obrábania 2 Charakteristika obrábania elektrónovým a iónovým lúčom 3 Video – príprava materiálov a ich spracovanie vo vhodnom softvériObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.