21. 10. 2019  6:52 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Implementácia pseudo-súborového systému do bezpečnostného modulu Medusa
Názov témy anglicky: Pseudo-filesystem Implementation for Medusa Security Module
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Roderik Ploszek
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Roderik Ploszek
Abstrakt: Existujúce bezpečnostné moduly pre operačný systém Linux využívajú pseudo-súborový systém na konfiguráciu modulu v jadre z užívateľského priestoru. Medusa takýto systém nepodporuje. 🎯 Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť možnosti konfigurácie a implementovať pseudo-súborový systém medusafs, ktorý by tieto konfigurácie umožnil v jadre nastaviť. 💡 Požadované znalosti: jazyk CObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.