Oct 23, 2020   11:22 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Rozvoj autorizačného servera mYstable pre systém Medusa
Title of topic in English:
mYstable authorization server for Medusa system extension
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je postupne rozvíjať autorizačný server mYstable pre systém Medusa. Medusa implementuje v jadre operačného systému Linux rozhodovanie, čo ktorý proces môže robiť. Implementácia bezpečnostného modelu je však na autorizačnom serveri. Doteraz jestvuje jediná implementácia autorizačného servera Constable (v jazyku C), ktorá je príliš komplikovaná na rozširovanie o novú funkcionalitu. Z tohto dôvodu pred niekoľkými rokmi vznikol projekt nového autorizačného servera mYstable, ktorý má slúžiť na rýchle prototypovanie novej funkcionality systému Medusa. Preto je napísaný v jazyku Python. Požadované vedomosti: jazyky Python a CLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.