17. 10. 2019  14:42 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rozvoj autorizačného servera mYstable pre systém Medusa
Názov témy anglicky: mYstable authorization server for Medusa system extension
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je postupne rozvíjať autorizačný server mYstable pre systém Medusa. Medusa implementuje v jadre operačného systému Linux rozhodovanie, čo ktorý proces môže robiť. Implementácia bezpečnostného modelu je však na autorizačnom serveri. Doteraz jestvuje jediná implementácia autorizačného servera Constable (v jazyku C), ktorá je príliš komplikovaná na rozširovanie o novú funkcionalitu. Z tohto dôvodu pred niekoľkými rokmi vznikol projekt nového autorizačného servera mYstable, ktorý má slúžiť na rýchle prototypovanie novej funkcionality systému Medusa. Preto je napísaný v jazyku Python. Požadované vedomosti: jazyky Python a CObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.