Oct 25, 2020   3:52 p.m. Aurel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Aktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadač
Title of topic in English:
Internet browser PasswordGen extension update.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Summary:
Cieľom práce je aktualizovať existujúce rozšírenie aktuálne implementované pre internetový prehliadač Firefox. Ide o modul, ktorý umožňuje zadávanie hesla do prihlasovacích formulárov na základe jednej užívateľskej frázy (alebo hesla). Napriek tomu, že užívateľ zadáva rovnaké heslo (pre rôzne domény alebo služby), modul pre rôzne domény (služby) generuje rôzne výsledné (odvodené) heslo.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.