21. 10. 2019  6:49 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadač
Názov témy anglicky: Internet browser PasswordGen extension update.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je aktualizovať existujúce rozšírenie aktuálne implementované pre internetový prehliadač Firefox. Ide o modul, ktorý umožňuje zadávanie hesla do prihlasovacích formulárov na základe jednej užívateľskej frázy (alebo hesla). Napriek tomu, že užívateľ zadáva rovnaké heslo (pre rôzne domény alebo služby), modul pre rôzne domény (služby) generuje rôzne výsledné (odvodené) heslo.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.