12. 12. 2019  1:48 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Spájkovanie keramických materiálov hybridným spôsobom laser/ultrazvuk
Názov témy anglicky: Laser/ultrasound hybrid soldering of ceramic materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zistiť zmáčavosť aktívnych spájkovacích zliatin pri využití konbinácie laser/ultrazvuk. Body zadania: 1. Literárny prehľad danej problematiky. 2. Spájkovateľnosť keramických materiálov. 3. Realizácia experimentu. 4. Vyhodnotenie experimentu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.