Oct 22, 2020   8:33 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stavebno- technologický projekt
Title of topic in English:
Construction - technological project
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students:
3
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.
Summary:
Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu: 1. Projekt zariadenia staveniska 1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska - identifikačné údaje - charakteristika staveniska - charakteristika stavby - postup výstavby - zariadenia staveniska - ochrana životného prostredia pri výstavbe - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - požiarna ochrana staveniska - termínové podmienky realizácie stavby 1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby 1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov 2. Časový plán výstavby 2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby 2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu 2.3 Histogram pracovníkov 3. Názov špecifického problému:Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.