8. 12. 2019  1:32 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vytvorenie internetového portálu pre zavádzanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
Názov témy anglicky: Development...
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Abstrakt: Študent by mal vytvoriť internetový portál pre zamestnancov, aby mohli online modifikovať svoje procesné karty. Portál by slúžil pre optimalizáciu fakultných procesov s využitím kľúčových indikátorov výkonnosti a indikátorov dosahovania cieľa.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.