21. 1. 2020  17:31 Vincent
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra geotechniky (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Název tématu anglicky: Design of a foundation of a residual building in difficult engineering-geological conditions
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej práce bude návrh optimálneho založenia obytnej budovy, ktorá je navrhnutá ako skeletová železobetónová konštrukcia. Osové sily v nosných stĺpoch dosahujú vzhľadom na ich veľkú osovú vzdialenosť veľmi veľké sily. Podložie je tvorené prevažne jemnozrnnými zeminami tuhej konzistencie. Predpokladajú sa dve možnosti založenia objektu: plošným základom na zlepšenom podloží, alebo hĺbkovým základom. Špecifikácia zadania: - úvod; - navrhovanie plošných základov, plošných základov na zlepšenom podloží a hĺbkových základov; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia; - návrh optimálnej základovej konštrukcie pre obytnú budovu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.