Jan 18, 2020   4:22 a.m. Bohdana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekte
Title of topic in English: Design of a retaining structure for an excavation pit inside an industrial hall
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Summary: Zmena výrobného procesu si vyžiadala úpravu priestoru pre montáž novej technologickej linky uprostred existujúcej haly v stiesnených pomeroch. Nová technologická linka si vyžaduje zhotovenie až 8.9 m hlbokej stavebnej jamy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach. Diplomová práca bude riešiť návrh pažiacej konštrukcie na zabezpečenie stability stien stavebnej jamy. Špecifikácia zadania: - úvod; - technológie zhotovenia pažiacich konštrukcií; - metódy navrhovania pažiacich konštrukcií; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia; - návrh zabezpečenia stavebnej jamy optimálnou metódou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.