12. 11. 2019  20:29 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekte
Názov témy anglicky: Design of a retaining structure for an excavation pit inside an industrial hall
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Abstrakt: Zmena výrobného procesu si vyžiadala úpravu priestoru pre montáž novej technologickej linky uprostred existujúcej haly v stiesnených pomeroch. Nová technologická linka si vyžaduje zhotovenie až 8.9 m hlbokej stavebnej jamy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach. Diplomová práca bude riešiť návrh pažiacej konštrukcie na zabezpečenie stability stien stavebnej jamy. Špecifikácia zadania: - úvod; - technológie zhotovenia pažiacich konštrukcií; - metódy navrhovania pažiacich konštrukcií; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia; - návrh zabezpečenia stavebnej jamy optimálnou metódou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.