28. 9. 2020  14:58 Václav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Návrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekte
Názov témy anglicky:
Design of a retaining structure for an excavation pit inside an industrial hall
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Jakub Stacho, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Abstrakt: Zmena výrobného procesu si vyžiadala úpravu priestoru pre montáž novej technologickej linky uprostred existujúcej haly v stiesnených pomeroch. Nová technologická linka si vyžaduje zhotovenie až 8.9 m hlbokej stavebnej jamy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach. Diplomová práca bude riešiť návrh pažiacej konštrukcie na zabezpečenie stability stien stavebnej jamy. Špecifikácia zadania: - úvod; - technológie zhotovenia pažiacich konštrukcií; - metódy navrhovania pažiacich konštrukcií; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia; - návrh zabezpečenia stavebnej jamy optimálnou metódou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-NKS nosné konštrukcie stavieb
I-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.