28. 1. 2020  2:04 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zlepšenie podložia štrkovými piliermi
Název tématu anglicky: Improvement of a subsoil using the stone columns
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti sa na Slovensku zhotovuje množstvo rôznych priemyselných hál, skladov a komplexov budov, ktoré je často najvhodnejšie zakladať metódou zlepšovania podložia. Diplomová práca bude zameraná na návrh založenia premyslenej haly metódou zlepšovania podložia použitím štrkových pilierov. Posúdenie základovej konštrukcie bude obsahovať všetky potrebné posúdenia medzných stavov únosnosti a používateľnosti, ktoré si vyžadujú aktuálne európske normy. Špecifikácia zadania: - úvod; - metódy zlepšovania podložia; - zhotovovanie a navrhovanie štrkových pilierov; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia; - návrh a posúdenie založenia priemyselnej haly na podloží zlepšenom štrkovými piliermi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.