Oct 29, 2020   3:49 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Geotechnics (FCE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zlepšenie podložia štrkovými piliermi
Title of topic in English:
Improvement of a subsoil using the stone columns
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Ing. Jakub Stacho, PhD.
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Jakub Stacho, PhD.
Summary:
V súčasnosti sa na Slovensku zhotovuje množstvo rôznych priemyselných hál, skladov a komplexov budov, ktoré je často najvhodnejšie zakladať metódou zlepšovania podložia. Diplomová práca bude zameraná na návrh založenia premyslenej haly metódou zlepšovania podložia použitím štrkových pilierov. Posúdenie základovej konštrukcie bude obsahovať všetky potrebné posúdenia medzných stavov únosnosti a používateľnosti, ktoré si vyžadujú aktuálne európske normy. Špecifikácia zadania: - úvod; - metódy zlepšovania podložia; - zhotovovanie a navrhovanie štrkových pilierov; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia; - návrh a posúdenie založenia priemyselnej haly na podloží zlepšenom štrkovými piliermi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
I-NKS Structures of Buildings
I-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.