Dec 11, 2019   10:14 a.m. Hilda
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Geotechnics (FCE)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Geotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Title of topic in English: Geotechnical assessment of the entrance portal to the tunnel (options: 1. Višňové tunnel, 2. Považský Chlmec tunnel) designed in difficult engineering-geological conditions.
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je geotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu podľa teórie medzných stavov (1. a 2. skupiny). Diplomant bude mať k dispozícii reálne vstupné údaje do geotechnických výpočtov (výsledky geotechnického prieskumu, výsledky zaťažovacích skúšok, navrhované stavebno-technické riešenie nosnej konštrukcie, výsledky geotechnického monitoringu a pod.).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.