19. 1. 2020  2:56 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
Název tématu anglicky: Geotechnical assessment of foundations of the complex of EUROVEA objects - selected problems.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je realizácia geotechnických výpočtov zameraných na posúdenie založenia staticky a konštrukčne náročného súboru stavebných objektov v komplexe EUROVEA. Geotechnické výpočty budú zamerané na vybrané problémy z hľadiska posúdenia základovej konštrukcie na 1. a 2. skupinu medzných stavov. Pri riešení problému budú využité dostupné informácie o podloží a stavebno-technickom riešení posudzovaných konštrukcií. Geotechnické výpočty budú realizované pomocou výpočtového programu GEO5.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.