Nov 11, 2019   8:47 p.m. Martin
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Geotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.
Title of topic in English: Geotechnical assessment of foundation of a high-rise building and ensuring a deep foundation pit in Bratislava.
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je spracovať geotechnické posúdenie založenia staticky náročnej konštrukcie výškovej budovy založenej v zložitých inžinierskogeologických pomeroch, ktorého súčasťou bude aj návrh a posúdenie zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy podľa platných STN. Diplomant bude mať k dispozícii reálne vstupné údaje do geotechnických výpočtov (výsledky geotechnického prieskumu, navrhované stavebno-technické riešenie nosnej konštrukcie a pod.).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.