Oct 23, 2020   11:37 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vývoj mobilnej aplikácie pre prenos, zobrazovanie a spracovanie signálov v telemedicíne
Title of topic in English:
Development of a mobile application for transfer, imaging and signal processing in telemedicine
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Summary: Telemedicína, t.j. diaľkový prenos lekárskych informácií od pacienta k doktorovi, prostredníctvom telekomunikačných a informačných technológií so zámerom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, sa stále väčšou mierou podieľa na zlepšení kvality nášho života. V rámci telemedicíny ide o veľké množstvo dát. Efektívne spracovanie týchto dát, ich sumarizácia, filtrovanie, a pod. si vyžaduje vývoj nových mobilných aplikácií spojených s web aplikáciami. 1. Naštudujte si tvorbu multiplatformových mobilných aplikácií a vyberte vhodnú alternatívu pre ich vývoj s použitím Real time databázy (Xamarin.Forms, React Native, Flutter a podobne). 2. Navrhnite architektúru aplikácie, ktorá bude zabezpečovať všetky funkcionality očakávané od klientskej aplikácie vo vybranej oblasti telemedicíny. 3. Navrhnuté riešenie implementujte a otestujte. 4. Zhodnoťte výsledok práce a analyzujte ďalšie možnosti rozšírenia aplikácie pre budúce použitie. 5. Spracujte používateľský manuál a tiež stručný opis jednotlivých programových komponentov. Odporúčaná literatúra ALGORITHMS, Robert Sedgewick; WAYNE, Kevin. 2011. Slides http://algs4. cs. princeton. edu/lectures. GUBBI, Jayavardhana, et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future generation computer systems, 2013, 29.7: 1645-1660. PEREDNIA, Douglas A.; ALLEN, Ace. Telemedicine technology and clinical applications. Jama, 1995, 273.6: 483-488.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.