21. 10. 2019  7:07 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vývoj mobilnej aplikácie pre prenos, zobrazovanie a spracovanie signálov v telemedicíne
Názov témy anglicky: Development of a mobile application for transfer, imaging and signal processing in telemedicine
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Abstrakt: Telemedicína, t.j. diaľkový prenos lekárskych informácií od pacienta k doktorovi, prostredníctvom telekomunikačných a informačných technológií so zámerom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, sa stále väčšou mierou podieľa na zlepšení kvality nášho života. V rámci telemedicíny ide o veľké množstvo dát. Efektívne spracovanie týchto dát, ich sumarizácia, filtrovanie, a pod. si vyžaduje vývoj nových mobilných aplikácií spojených s web aplikáciami. 1. Naštudujte si tvorbu multiplatformových mobilných aplikácií a vyberte vhodnú alternatívu pre ich vývoj s použitím Real time databázy (Xamarin.Forms, React Native, Flutter a podobne). 2. Navrhnite architektúru aplikácie, ktorá bude zabezpečovať všetky funkcionality očakávané od klientskej aplikácie vo vybranej oblasti telemedicíny. 3. Navrhnuté riešenie implementujte a otestujte. 4. Zhodnoťte výsledok práce a analyzujte ďalšie možnosti rozšírenia aplikácie pre budúce použitie. 5. Spracujte používateľský manuál a tiež stručný opis jednotlivých programových komponentov. Odporúčaná literatúra ALGORITHMS, Robert Sedgewick; WAYNE, Kevin. 2011. Slides http://algs4. cs. princeton. edu/lectures. GUBBI, Jayavardhana, et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future generation computer systems, 2013, 29.7: 1645-1660. PEREDNIA, Douglas A.; ALLEN, Ace. Telemedicine technology and clinical applications. Jama, 1995, 273.6: 483-488.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.