13. 11. 2019  9:24 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
Názov témy anglicky: Slope stability - practical problem solving.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je riešenie praktického problému inžinierskej praxe s reálnymi okrajovými podmienkami geotechnického návrhu (inžiniersko-geologické pomery záujmového územia, stavebno-technické riešenie konštrukcie, intenzita zaťaženia a pod.). Výpočet stability svahu bude spracovaný podľa rôznych metód s ohľadom na rôzny statický účinok vody v zemnom prostredí (priesakový tlak, vztlak). Geotechnické výpočty budú realizované pomocou výpočtového programu GEO5.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.