17. 11. 2019  11:56 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vybrané matematické funkcie a ich transformácia do tropickej matematiky
Názov témy anglicky: Selected mathematical functions and their transformation into the tropical mathematics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Iveta Markechová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Iveta Markechová, CSc.
Abstrakt: Cieľom práce je a) vybrať vhodné matematické funkcie z oblasti automatizácie, b) transformovať ich do tropickej matematiky a c) pomocou vhodného SW zobraziť ich tropické grafy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.