Nov 16, 2019   10:49 p.m. Agnesa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza interpolácie astronomických veličín
Title of topic in English: Analysis of interpolation of astronomical quantities
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Summary: Zložitý výpočet polôh nebeských telies si vynútil vydávanie astronomických ročeniek, v ktorých sú uvádzané ich výsledné polohy pre praktického používateľa v jednoduchej tabuľkovej forme s určitou hustotou, tabuľkovým krokom. Používateľ obyčajne potrebuje poznať polohu objektu (planéty, Slnka alebo hviezdy) k inej ako ročenkovej epoche, preto ju môže získať len inerpoláciou. Práca je zameraná na analýzu presnosti interpolačných formúl, najmä v závislosti od ich typu, zanedbania vyšších diferencií a presnosti interpolačného argumentu. Výsledok by mal odpovedať na otázku, ako čo najúspornejšie získať interpolované veličiny z ročenky v požadovanej presnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.