13. 11. 2019  7:34 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza interpolácie astronomických veličín
Názov témy anglicky: Analysis of interpolation of astronomical quantities
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Abstrakt: Zložitý výpočet polôh nebeských telies si vynútil vydávanie astronomických ročeniek, v ktorých sú uvádzané ich výsledné polohy pre praktického používateľa v jednoduchej tabuľkovej forme s určitou hustotou, tabuľkovým krokom. Používateľ obyčajne potrebuje poznať polohu objektu (planéty, Slnka alebo hviezdy) k inej ako ročenkovej epoche, preto ju môže získať len inerpoláciou. Práca je zameraná na analýzu presnosti interpolačných formúl, najmä v závislosti od ich typu, zanedbania vyšších diferencií a presnosti interpolačného argumentu. Výsledok by mal odpovedať na otázku, ako čo najúspornejšie získať interpolované veličiny z ročenky v požadovanej presnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.