Feb 18, 2020   10:52 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zvláštnosti geodetických súradníc a izočiar na trojosovom elipsoide
Title of topic in English: Special features of geographic coordinates and isolines on the triaxial ellipsoid
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Summary: Cieľom práce je porovnanie zemepisnej siete súradníc na oboch elipsoidoch. Popísať typy súradníc (geodetické, geocentrické a redukované), definovať vlastnosti normál a ortogonalitu geografickej siete podľa typu použitej šírky. Definovať priebeh geografických izočiar na ploche trojosového elipsoidu. Ako sa orientovať na jeho ploche pri neexistencii geodetického poludníka? Vhodne kvantifikovať určené rozdiely od rotačného elipsoidu pre Zem a aký by bol ich dopad na geodetické úlohy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.